Název Slavná Nemesis
Autor Ladislav Klíma
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 140 kB
78 přepočtených stran*
 
 
Cena 15,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Slavná Nemesis je delší text. Hlavní hrdina, Sider, prožívá v Alpské Cortoně jakési probuzení. Potkává tam dívku, jejíž obraz nosí v srdci od narození…

Anotace

Slavná Nemesis je delší text, často vydávaný v knižní podobě. Její hrdina, Sider, prožívá v Alpské Cortoně jakési osvětlení nebo probuzení, ale když se do tohoto města po roce vrací, aby se tam usadil, je dřívější očarování pryč. Potkává tam ale dívku, jejíž obraz nosí v srdci od narození. Než se s ní ale stačí seznámit, je odvolán v neodkladné záležitosti ohledně dědictví. V den odjezdu zahlédne ji a její družku vysoko v horách a rozhoduje se, že je dožene a promluví s nimi. Ona mu však v nepřístupném terénu mizí, když chvílemi zmateně pronásleduje ji a chvílemi její družku. Nakonec se mu jeho vyvolená vysměje pro zbabělost, když odmítne přeskočit průrvu zvící něco přes metr a půl. Sider nakonec odjíždí, den zdržení jej připravil o většinu majetku, takže následujících několik let žije v chudobě, ale myšlenky na Ni jej neopouštějí. Po deseti letech se hrdinova finanční situace zlepšila a na uvedenou příhodu skoro zapomněl. Ale pouze do chvíle, kdy dívku zahlédne v davu a jeho láska se plně vrací.
Opět se Ji snaží nalézt, stále ale neví, jestli existuje skutečně, nebo jde jen o jeho halucinaci. Naštěstí ji znovu potkává a po dlouhém a divokém pátrání najde její byt, odkud den před jeho příchodem odjela, ale nechala mu vzkaz, že se sejdou v červnu na Jelení Hoře, což je onen vrchol nad Cortonou, na nějž tehdy nevyšel. A také se dozvídá její jméno, jež zní Orea. Ovšem sny a skutečnost se mu stále pletou a motají a neví, co je co. A stará bába, u niž Ona bydlela jej ve zmatku utvrzuje, když mu odpovídá na něco, co považoval za sen. V Cortoně nachází domek, jež je dvojníkem domku, v němž Orea žila ve městě. A také je pod převisem, žije v něm stejná stařena, s níž mluvil ve městě, pouze je upoutaná na lůžko. Viní jej ze smrti její dcery, což se shoduje s jeho snem, v němž se zřítil balvan z převisu na domek a zabil mladou dívku. Po jejich setkání stařena umírá, Sider je obviněn z jejího uškrcení a tak raději prchá do blízkého blázince, kde je držena Errata, dívka, kterou kdysi potkal s Oreou jako její družku. Ta označuje Oreu jako ducha Jelení hory. Po tomto sdělení Sider několik let bloudí po světe a když se vrátí, přichází k němu Errata, která prchla z blázince, vypoví mu pravý opak toho, co mu řekla v blázinci a před jeho zraky se probodne dýkou. Sidar se vrací do Alp, kde se prakticky opakuje jeho osudný výstup na Jelení horu, opět vidí obě dvě dívky. Tentokrát přes průrvu skáče, zřítí se a dozvídá se pravdu o svém předchozím životě. Jde o sto let staré události, v níž Orea a Errata byly sestry, které jej milovaly, on je nutil skákat přes průrvu a uvolnil balvan nad domkem...
Kromě dějové a "romantické" linie je mnohem zajímavější typická Klímovská linie vrstvení snů a nejistota, co je sen a co skutečnost a aktuální je otázka, jak je od sebe rozeznat. V díle samozřejmě nalezneme i prvky heroismu a opovrhování lidským stádem. Také vnímání stejné události různými lidmi působí zajímavě.
 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin