Název Bible Svatá (NZ)
aneb všecka Svatá Písma Nového Zákona
Autor
Vydavatel Warbler s.r.o.
Jazyk česky
Délka textu 1017 kB
565 přepočtených stran*
 
 
Cena 35,00 Kč


ukázka
Mobipocket
Pro čtení si instalujte Mobipocket.

Stručný popis

Text Bible Kralické podle vydání z roku 1613. Na dlouhou dobu toto vydání ovlivnilo českou společnost i český jazyk.

Anotace

Text Bible Kralické podle posledního vydání Kralického z roku 1613.
První vydání Kralické bible vyšlo v šesti svazcích. Rozdělení textu do šesti svazků bylo způsobeno tím, že se nejednalo jen o biblický text, ale i o rozsáhlé komentáře po stranách, díky kterým se text značně rozšířil. V Kralické bibli se poprvé v českém prostředí objevuje dělení kapitol na verše.
Vydání z roku 1613 bylo třetím a na dlouhou dobu ovlivnilo čekou společnost i český jazyk.
Text kurzívou se buď vyskytuje pouze v některých překladech nebo byl doplněn vzhledem k srozumitelnějšímu znění textu v českém jazyce. Křížové odkazy a poznámky pod čarou nejsou v tomto vydání zahrnuty. Názvy knih byly zachovány v původním znění.
 

 
* přibližný počet stran v tištěné knize rozměru 14x20 cm odvozený z počtů znakůElektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin