Nabídka pro nakladatele

Nabízíme nakladatelům spolupráci při distribuci děl ve formě elektronických knih, dále jejich propagaci a distribuci. Může se jednat o elektronickou verzi již vydaného tištěného díla nebo o vydání pouze v elektronické verzi.

Elektronická kniha

Elektronická kniha (nebo také e-kniha, e-book) je datový soubor, který obsahuje text, grafiku, formátování, případně také prvky zabezpečení obsahu. Elektronická kniha obsahuje také obvyklé informace o vydaném díle.

Elektronická kniha je určena pro čtení v různých zařízeních - osobních počítačích, specializovaných čtečkách elektronických knih, kapesních počítačích nebo v mobilních telefonech.

Struktura datového souboru a program ke čtení zajišťují přiměřenou ochranu obsahu elektronické knihy související s ochranou duševního vlastnictví. Datový soubor je šifrovaný a nelze z něj jednoduše kopírovat nebo tisknout text.

Smluvní základ spolupráce

Nabízíme spolupráci na základě udělení nevýhradní podlicence na užívání autorského díla sdělováním veřejnosti.  Pokud by udělení této podlicence bránilo dalšímu užití díla, má naklkadatel právo od udělení podlicence odstoupit.

Jak navázat spolupráci?

Navázání spolupráce prostřednictvím portálu:

1. Registrace a přihlášení zástupce nakladatele, případně jeho zástupců, na portále wKnihy.

2. Žádost o uzavření smlouvy v sekci pro partnery.

3. Návrh smlouvy, případně sjednání individuálních změn návrhu.

4. Uzavření smlouvy mezi nakladatelem a provozvatelem portálu - společností Warbler s.r.o.

5. Zpřístupnění sekce pro autory.

 

Spolupráci lze navázat i na základě individálního jednání. Napište nám.

Jak nabídnout dílo?

Nabídka prostřednictvím portálu:

1. Nabídka díla v sekci pro autory - specifikace díla a elektronická verze díla.

2. Přijetí díla - oznámení nakladateli.

3. Příprava díla k publikaci - nakladatel má možnost sledovat stav přípravy.

4. Publikace díla na portále.

 

Dílo lze nabídnout také individuálně emailem nebo osobně na vhodném nosiči dat.

 

Podrobnosti budou předmětem smluvních ujednání.Elektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin