Nabídka pro autory

Nabízíme autorům literárních děl spolupráci při vydání jejich díla ve formě elektronické knihy,
dále její propagaci a distribuci. Může se jednat o první zveřejnění díla nebo o jeho další vydání.

Elektronická kniha

Elektronická kniha (nebo také e-kniha, e-book) je datový soubor, který obsahuje text, grafiku, formátování, případně také prvky zabezpečení obsahu. Elektronická kniha obsahuje také obvyklé informace o vydaném díle.

Elektronická kniha je určena pro čtení v různých zařízeních - osobních počítačích, specializovaných čtečkách elektronických knih, kapesních počítačích nebo v mobilních telefonech.

Struktura datového souboru a program ke čtení zajišťují přiměřenou ochranu obsahu elektronické knihy související s ochranou duševního vlastnictví. Datový soubor je šifrovaný a nelze z něj jednoduše kopírovat nebo tisknout text.

Smluvní základ spolupráce

Nabízíme spolupráci na základě udělení nevýhradní licence na užívání autorského díla sdělováním veřejnosti.

Udělení nevýhradní licence znamená, že autor může své dílo publikovat i jinde. Pokud by udělení této licence bránilo dalšímu užití díla, má autor právo od udělení licence odstoupit.

Jak navázat spolupráci?

Navázání spolupráce prostřednictvím portálu:

1. Registrace a přihlášení autora, případně jeho zástupce, na portále wKnihy.

2. Žádost o uzavření smlouvy v sekci pro partnery.

3. Návrh smlouvy, případně sjednání individuálních změn návrhu.

4. Uzavření smlouvy mezi autorem a provozvatelem portálu - společností Warbler s.r.o.

5. Zpřístupnění sekce pro autory.

 

Spolupráci lze navázat i na základě individálního jednání. Napište nám.

Jak nabídnout dílo?

Nabídka prostřednictvím portálu:

1. Nabídka díla autorem v sekci pro autory - specifikace díla a elektronická verze díla.

2. Přijetí díla - oznámení autorovi.

3. Příprava díla k publikaci - autor má možnost sledovat stav přípravy.

4. Publikace díla na portále.

 

Dílo lze nabídnout také individuálně emailem nebo osobně na vhodném nosiči dat.

 

Podrobnosti budou předmětem smluvních ujednání.Elektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin